At skabe ud af restmaterialer...

Conni Hjort Studio kreerer one-of-a-kind kunst og design, der dækker over produkter som beklædning, tekstilbilleder, trærelieffer m.m. Alt produceres i genbrugs og restmaterialer i begrænsede mængder, fra produktion i tekstil og træværksteder. Arbejdsprocessen bygger på nysgerrigheden på naturen og dens opbygning på mikro og makroplan.

Alt i naturen er sat sammen af små dele og er samtidig små dele i en større sammenhæng.

Conni Hjort Madsen er uddannet designer/scenograf fra Danmarks Designskole i København og arbejder som designer og billedkunstner.

STUDIO & SHOP: HAVVEJEN 8, SAMSØ